Polityka środowiskowa

Głównym celem Polityki Środowiskowej TSTRONIC oraz SILED jest jak najmniejsze oddziaływanie na środowisko w procesie realizacji wyrobu (usługi i produktu) oraz realizowany jest on poprzez cele cząstkowe:

 • rozwijanie poprzez prowadzenie szkoleń poziomu świadomości ekologicznej kadry kierowniczej i pracowników, a także promowanie praktyk i zachowań przyjaznych środowisku i zachęcanie pracowników do wspierania Polityki Środowiskowej i poczucia odpowiedzialności za jej realizację,
 • ciągłą poprawę skuteczności działań związanych z kontrolą i zapobieganiem powstawaniu negatywnego wpływu na środowisko poprzez sprawną identyfikację znaczących aspektów środowiskowych, ich eliminację lub łagodzenie skutków, a także przeciwdziałanie ich powstawaniu,
 • minimalizację odpadów technologicznych oraz prowadzenie bezpiecznej dla środowiska gospodarki odpadami poprzez optymalizację procesu produkcji, a także segregację, składowanie i przekazywanie odpadów do przetwarzania lub utylizacji,
 • nadzorowanie prawidłowego przechowywania stosowanych w procesach produkcyjnych substancji chemicznych,
 • racjonalne gospodarowanie surowcami, materiałami, wodą, energią elektryczną i cieplną,
 • ustalenie wymagań w zakresie ochrony środowiska w stosunku do dostawców oraz ich egzekwowanie,
 • przy uruchamianiu zadań inwestycyjnych bądź modernizacyjnych wykorzystywanie nowych dostępnych technologii, uwzględniając ekonomiczne i środowiskowe podejście.

TSTRONIC oraz SILED deklarują:

 • przestrzeganie i spełnianie wymagań wynikających z polskich przepisów prawnych oraz norm europejskich w zakresie ochrony środowiska,
 • podejmowanie ciągłych działań w zakresie poprawy oddziaływania na środowisko,
 • sukcesywną poprawę w przedsiębiorstwie bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia pracowników poprzez stałą kontrolę aspektów środowiskowych,
 • udostępnianie Klientom oraz pracownikom i innym stronom zainteresowanym informacji na temat swojej działalności proekologicznej.

Jesteśmy przekonani, że realizacja celów Polityki Środowiskowej przyczyni się do umocnienia wysokiej pozycji rynkowej i dobrego imienia przedsiębiorstw, umocni naszą wiarygodność w oczach partnerów, a przede wszystkim podniesie satysfakcję i zadowolenie Klienta, który nabywając naszą usługę oraz wyrób, kojarzył je będzie z firmami potrafiącymi pogodzić najwyższą jakość z dbałością o środowisko.

Dyrektor Zarządzający TSTRONIC
Prezes Zarządu SILED

Radosław Mioduski

Gdańsk, dnia 2017.01.30

Copyright © 2006 Centrum Ekologicznego Montażu Podzespołów Elektronicznych TSTRONIC